Proceedings

1.

ದಿನಾಂಕ:02.03.2018ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.00ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ.ದೇವಯ್ಯರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ (ಬಡ್ಜೆಟ್) ಮಂಡನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.

 

More Details

2. ದಿನಾಂಕ: 08.12.2017ರ ಶುಕ್ರವಾರÀದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ.ದೇವಯ್ಯರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಸಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
 

More Details

3 ದಿನಾಂಕ: 19.05.2017ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.30ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ.ದೇವಯ್ಯರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಸಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.
 
4.

ದಿನಾಂಕ:13.03.2017ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 3.30ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ.ದೇವಯ್ಯರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂದಾಜು ಆಯವ್ಯಯ (ಬಡ್ಜೆಟ್) ಮಂಡನಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.

 
5.

ದಿನಾಂಕ:24.06.2016ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 2.30ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುರಯ್ಯಾ ಅಬ್ರಾರ್‍ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದÀ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.

 
6.

ದಿನಾಂಕ: 08.03.2016ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರಯ್ಯಾ ಅಬ್ರಾರ್‍ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ(ಬಡ್ಜೆಟ್) ಮಂಡನಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.

 
7.

ದಿನಾಂಕ: 21.09.2015ರ ಸೋಮವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 2.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರಯ್ಯಾ ಅಬ್ರಾರ್‍ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.

 
8.

ದಿನಾಂಕ: 17.06.2015ರ ಬುಧವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರಯ್ಯಾ ಅಬ್ರಾರ್‍ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಹಾಗೂ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ(ಬಡ್ಜೆಟ್) ಮಂಡನಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ.

 
9.

ದಿನಾಂಕ:12.09.2014ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪರಾಹ್ನ 4.00ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕøತ-1-2021 (ಅಂತಿಮ)ಕ್ಕೆ ಸಭಾ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ.

 
10.
 
11.
 
12.
 
13.
 
14.
  More Details

15.
  More Details
16.
 
17.
 
18.
 
19.